دسته: مطالعات موردی تبلیغ نویسی

در راستای یک سری مطالعات موردی که قرار است توسط بنده، علی نوری در زمینه تبلیغات در وب سایت منتشر شود، در این مقاله سعی می کنم تا شما را با برخی از تبلیغات اثرگذار و برخی عناوین تبلیغاتی مفید درمورد موضوعات مختلف آشنا کنم که به راحتی در ذهن مخاطبین رسوخ کرده ولی به راحتی از ذهن او پاک نمی شود. در ادامه به بررسی برخی از این موارد می پردازیم که توسط نویسنده بلاگ آقای سندرز در آژانس تبلیغاتی تبلیغ نویس خلاق، بررسی شده است.

یکی از بهترین تبلیغاتی که توسط این آژانس پیشرو در زمینه تبلیغات و عناوین تبلیغاتی مفید برای شما آورده شده است، تبلیغ خودروی Porsche هست که در ادامه بیشتر به بررسی آن می پردازیم.

pexels-photo-518543-compressor

۳۰

تیر۱۳۹۲
در این مقاله سعی می کنم تا شما را با برخی از تبلیغات اثرگذار و برخی عناوین تبلیغاتی مفید درمورد موضوعات مختلفآشنا کنم که به راحتی در ذهن مخاطبین رسوخ کرده ولی به راحتی از ذهناو پاک نمی شود. در ادامه به بررسی برخی از این موارد می پردازیم که توسط نویسنده بلاگ آقایسندرز ... ادامه مطلب
۳۰ تیر, ۱۳۹۲Alireza